Norsk Bokmål Norsk Bokmål

Om Oss

Vitality innovation AS er et utviklingsselskap med fokus på produkter som gir god helse, vitalitet og høy ytelse gjennom dyrenes levetid.
Produktene skal være helsefremmende og bygge på ingredienser som er naturlige for dyrene.
Vitality Innovation AS selger produkter som har dokumenterte effekter, har ikke negative bivirkninger, er godkjente av offentlige myndigheter til bruk på dyr og klarerte som ikke doping.

Vitality Innovation AS ble etablert i 2004 basert på mange års forskning med spennende resultater som medførte søknad om patent. Etter etableringen er ytterligere dokumentasjon vært fokusert før kommersialisering av produktene. Utviklingen har vært basert på kompetanse og erfaring innenfor organiske syrer og salter av disse. Gründerne har vært med å utvikle produkter for ulike anvendelser bl.a. for dyr og fisk innenfor Norsk Hydro ASA. . Betydelige FoU- og Forretningsutviklingsmidler er investert. Det samarbeides med bl.a. UMB (Universitetet for Miljø- og Biovitenskap) og Norges Veterinærhøgskole). Resultatene er foreløpig synliggjort gjennom produktene ImproWin® og DogVitality®.

Patent
Desember 2005 mottok vi den gledelige meldingen fra Patentstyret om at vi hadde fått patent på tilskuddsfór til dyr.
Den internasjonale patentsøknaden, PCT, fikk vi tilbakemelding om i mars 2006 der alle våre patentkrav var akseptert.
Patentet er i nasjonal fase rundt omkring i verden.
Godkjenning til hund og hest.
Produktet er godkjent av Mattilsynet (tidl. Landbrukstilsynet) for bruk til alle dyr

Ikke doping;
Statens Dyrehelsetilsyn og senere Mattilsynet har vurdert produktene som fórtilskudd i relasjon til doping-forskriften. Konklusjon; De betraktes ikke som doping og har ikke karenstid for start i konkurranse.

Utmerkelser og priser;

Denne utviklingen har medført at selskapet har blitt tildelt flere priser og utmerkelser;

DnBNOR sin innovasjonspris 2006

Norsk Designråd

Larvik Kommunes gründerpris 2008 (video)