Om oss

Vitality innovation AS er et utviklingsselskap med fokus på produkter som gir god helse, vitalitet og høy ytelse gjennom dyrenes levetid.
Produktene skal være helsefremmende og bygge på ingredienser som er naturlige for dyrene.
Vitality Innovation AS selger produkter som har dokumenterte effekter, har ikke kjente negative bivirkninger, er godkjente av offentlige myndigheter til bruk på dyr og klarerte som ikke doping.

Opprinnelsen
Vitality Innovation AS ble etablert i 2004 basert på mange års forskning med spennende resultater som medførte patenter. Etter etableringen er ytterligere dokumentasjon vært fokusert før kommersialisering av produktene. Utviklingen har vært basert på kompetanse og erfaring innenfor organiske syrer og salter av disse. Gründerne har vært med å utvikle produkter for ulike anvendelser bl.a. for dyr og fisk innenfor Norsk Hydro ASA. . Betydelige FoU- og Forretningsutviklingsmidler er investert. Det samarbeides med bl.a. NMBU (Norges Miljø- og Biovitenskaplige  Universitet) og Norges Veterinærhøgskole). Resultatene er foreløpig synliggjort gjennom produktene ImproWin®,  DogVitality® og CatVitality.

Utmerkelser og priser;
DnBNOR sin innovasjonspris 2006
Norsk Designråd
Larvik Kommunes gründerpris 2008

Patent
Produktene er beskyttet av patenter over store deler av verden.

Godkjenning til alle dyr.
Produktet er godkjent av Mattilsynet (tidl. Landbrukstilsynet) for bruk til alle dyr

Ikke doping;
Statens Dyrehelsetilsyn og senere Mattilsynet har vurdert produktene som fórtilskudd i relasjon til doping-forskriften. Konklusjon; De betraktes ikke som doping og har ikke karenstid for start i konkurranse.

 

DNBNOR sin innovasjonspris

DNB ASA (tidl. DnB NOR) sin innovasjonspris 2006

Årets gründer 2008 – Larvik kommune